maciek1

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
zarszyn
besko
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok

Zostań

Zostań fotoreporterem ekomancza.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ekomancza.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Wola Michowa

Wola Michowa to miejscowość usytuowana na wysokości 560 m n.p.m., w górnej części doliny Osławy, tuż przy tzw. drodze transkarpackiej Komańcza-Cisna (obwodnica wokół Wysokiego Działu) i linii kolejki leśnej Nowy Łupków-Cisna. Na południu sąsiaduje z masywami wododziału granicznego z najwyższymi szczytami Wysokiego Gronia (905 m n.p.m.) i Wierchu nad Łazem (857 m n.p.m.), a na północy z kulminacjami Wysokiego Działu Magurycznego (884 m n.p.m.) i Krąglicy (943 m n.p.m.).

Wolę Michową założono w 1546 roku na prawie wołoskim. Należała do dóbr królewskich, a przywilej lokacyjny wydał starosta sanocki, Mikołaj Wolski. Założycielem osady, od nazwiska którego wywodzi się nazwa wsi był Micho Rusin, syn Iwka, kniazia Smolnika. Prawdopodobnie Micho osiedlił się na tym terenie wcześniej, gdyż wspomina się cerkiew pod datą 1530 roku. Wiadomo, że w 1565 roku uprawiano we wsi 17 i pół łanu kmiecego, 1 łan kniazia i 1 łan popa. Po najeździe Rakoczego w 1657 roku pozostał tylko 1 łan uprawny.

Blisko wyludnionej wsi w I połowie XVIII wieku powstało niewielkie miasteczko zwane Wola/Wola Novae, o którym wspomina Jerzy Motylewicz w wydawnictwie "Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w II połowie XVII i XVIII wieku". Pierwsza wzmianka o miasteczku pochodzi z 1764 roku. Założył je Klemens Branicki za pozwoleniem króla Augusta III w 1741 roku. Ta mała osada targowa składała się z zabudowy wokół rynku na płaskim cyplu w widłach Osławy i potoku Chliwnego. W XVIII wieku nie działał tutaj żaden cech i Michowa Wola utraciła prawa miejskie w tym samym stuleciu. Zachował się jedynie podział osady na część miejską i wiejską aż do II wojny światowej. W wieku XIX odbywało się w miejscowości sześć jarmarków rocznie, na których handlowano trzodą, bydłem, końmi i winem węgierskim.

W 1895 roku uruchomiono kolejkę wąskotorową łączącą Nowy Łupków, Cisnę i Majdanek, co zwiększyło eksploatację lasów. Po zakończeniu I wojny światowej Wola Michowa, tak jak i inne wsie z okolicy zgłosiła swój akces do "Republiki Komańczańskiej", nie chciała się jednak przyłączyć do Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W walkach nie odegrała większej roli, ze względu na swoje mało znaczące położenie terytorialne. W styczniu 1919 roku, przybyłej w celach agitacyjnych żandarmerii austriackiej w Cisnej-Czaołacza, chłopi z Woli Michowej zastrzelili wachmistrza w czasie zebrania, a towarzyszącemu mu człowiekowi połamali palce u rąk. Zwłoki wachmistrza dostarczyli władzom powiatowym w Lesku. W 1939 roku Wolę Michową zajęły oddziały słowackie. W okresie okupacji mieściła się tutaj strażnica Grenschutzu i posterunek ukraińskiej policji pomocniczej.

W 1777 roku miejscowość liczyła 350 mieszkańców, w tym 307 grekokatolików, zaś w 1921 roku na 120 domów przypadało 777 osób, w tym 582 grekokatolików, 47 katolików i 148 Żydów, którzy zamieszkiwali główny rynek i trudnili się handlem oraz wyszynkiem. W czasie II wojny światowej wywieziono do getta w Zagórzu i stracono wielu Żydów. Nieznany pozostaje także los kilku cygańskich rodzin greckokatolickich. Po wojnie nastąpiły przymusowe przesiedlenia, co spowodowało całkowite wyludnienie wsi oraz zniszczenie zabudowy, również cerkwi.

Murowaną cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, wybudowaną w 1843 roku, rozebrano po 1947 roku. Wiadomo, że istniał w niej ikonostas autorstwa Grzegorza Pawlikowskiego z Krywego z 1855 roku. Zachował się cmentarz (kirkut) żydowski z 30 nagrobkami (macewami), położony w kierunku Przełęczy Żebrak na grzbiecie po wschodniej stronie potoku Chliwego, jakieś 150 m od szosy. Porządkowany w 1995-1996 roku, w latach późniejszych zarośnięty i zaniedbany.

W latach 60 XX wieku Wola Michowa była niewielką miejscowością, na terenie niegdysiejszego miasteczka istniały dwa domy. Obecnie wieś ma charakter turystyczno-letniskowy i liczy około 100 mieszkańców. Kursują autobusy PKS do Sanoka przez Komańczę i Cisną. Znajduje się tutaj także przystanek kolejki leśnej, schronisko "Latarnia Wagabundy" (rekreacyjny zalew na Osławie), pensjonat "Kira", pole namiotowe, stanica harcerska, szkolne schronisko młodzieżowe. "Latarnia Wagabundy" organizuje wycieczki konnym wozem "traperskim", biegnące doliną Osławy do Duszatyna przez Wolę Michową, natomiast w sezonie zimowym odbywa się biegowa trasa narciarska i kończy się cykliczny bieg narciarski "Od Niedźwiedzia aż do Kija". W lasach na południowych stokach Magurycznego funkcjonuje ośrodek hodowli jelenia karpackiego.

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następujących książek:

-Ciupka J., Arlet J., W gminie Komańcza i okolice, Krosno 2003

-Kryciński S., Gąsiorowski A., Olszański T.A., Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków 2009

-Gmina Komańcza - mapa turystyczna, (tekst) Królikowski P., Kraków 2009